diumenge, 8 de maig del 2016

TREN GANDIA - OLIVA - DÉNIA

Estació d'Oliva?
Estem estudiant els temes i les qüestions relacionades amb el sector terciari, comerç, transport, turisme...
Plantejem treballar a modo de PROJECTE una qüestió relacionada amb algun d'aquests aspectes com és el tram de ferrocarril Gandia - Oliva - Dénia.
Ús hem agrupat en parelles i heu de treballar seguint la següent pauta:

 1. L'objectiu final és elaborar o fer un PRODUCTE FINAL de lliure elecció: un podcast, un vídeo documental, una publicació digital, ...
 2. Aquest producte final ha d'estar completat el dia 31 de maig de 2016.
 3. Procediment: 
  1. Tots els dies amb sessió de classe cal anotar a aquest bloc el treball que s'ha fet (tan sols un dels dos components del grup). Dies: 9, 10, 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30. Total 10 aportacions.
  2. A més, i a lliure elecció, cal fer tres aportacions més, tres dies mes en el conjunt. 
  3. L'aportació pot consistir en qualsevol composició, material, reflexió, estat de la qüestió, idea, suggerència... que implique un trebal i avanç del projecte.
  4. També, i en moments puntuals, el professor podrà orientar el sentit d'una aportació
 4. Les aportacions es fan com a ENTRADES noves i han d'anar acompanyades de les següents etiquetes: 
  1. "Projectes"
  2. "Data en format..." (090516)
  3. "Identificació en format IES" (joaescrivaen)
  4. "GOD"; "N332"; "TO"; "PR" . Depenent de cada projecte
 5. El PRODUCTE FINAL NO HA DE SER LA SUMA DE LES DIFERENTS APORTACIONS.
 6. Cal tenir molta cura en la redacció, evitant faltes d'ortografia i no utilitzant un estil whattsapp.
 • Sessió del 9 de maig de 2016: fem una breu reflexió sobre els mitjans de transport, la importància respectiva de cadascún dels mitjans, i sobretot, les característiques, avantatges i inconvenients del transport per ferrocarril. Seria important que aquesta reflexió o aportació s'incorpore al producte final.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada