divendres, 20 de maig del 2016

Sessió 20 de Maig

L’impacte del ferrocarril i els problemes de la seua aprovació
El secretari general del Bloc Nacionalista Valencià (BNV), Enric Morera, considera prioritària l'execució del projecte de línia ferroviària entre Gandia, Oliva i Dénia, i reclama a la Conselleria d'Infraestructures i Transports i al Ministeri de Foment que col·laboren en el finançament compartit al 50 per cent d'aquesta infraestructura. La prolongació de la línia fèrria des de Gandia fins a Dénia milloraria sensiblement la comunicació ferroviària entre aquestes capitals de comarca, la ciutat d'Oliva i la resta de localitats de les Comarques Centrals Valencianes. La posada en marxa d'aquest nou tram de línia fèrria és una promesa realitzada per la Generalitat, el 1998, que s'ha ajornat reiteradament.

La intenció és realitzar un seguiment del protocol signat i recaptar la major informació. El protocol de col·laboració per al desenvolupament del Tren de la Costa establia que el Ministeri de Foment assumiria la realització dels estudis informatius, mentre dels estudis de demanda, rendibilitat i previsió de tràfics, així com la reserva de sòl serien assumits per la Generalitat Valenciana.

1 comentari: