dissabte, 28 de març del 2015

EL CAMI DE SANT JAUME (cast., EL CAMINO DE SANTIAGO)

 

 

INTRODUCCIÓ

Estàs preparant amb un grup d’amics fer la ruta del Camí de Sant Jaume, i t’encarregues tu de dissenyar l’aventura. No disposeu de més d’una setmana, per tant sols pots programar cinc etapes, atenent a què necessiteu un dia per anar al punt de partida i un altre dia.
Mitjà: bicicleta
Duració: 5 jornades o dies
Etapes: depenent de les característiques orogràfiques del terreny i dels monuments a visitar, la distància que han de recórrer pot oscil·lar entre els 50 i els 70 quilòmetres / dia aproximadament. L'ETAPA FINAL ha de culminar amb l'arribada a Santiago de Compostel·la
En cada etapa és necessari veure/visitar un monument característic: hem d’identificar-lo i descriure’l breument
Allotjament: necessiteu un allotjament on descansar.

PRIMER
Prepareu una breu introducció sobre què és el Camí de Sant Jaume, els seus orígens i la importància que té en l’actualitat. Per això heu de consultar el següent recurs:

SEGON
Heu d’elaborar una completa informació, clara i concreta, en cada diapositiva (de la 3 a la 7) sobre:
 1. Número d’etapa amb indicació de la data
 2. Itinerari: punt de partida a punt d'arribada
 3. Kms
 4. Monument principal a visitar i breu comentari / valoració.
 5. Allotjament
Per completar la informació del quadre visita i consulta les següents webs:
També i com a culminació del pelegrinatge heu de comentar les característiques constructives i el significat de la Catedral de Santiago de Compostel·la: 

TREBALL

Heu de preparar una presentació allotjada a la vostra carpeta de DRIVE (amb permisos d'edició), amb les següent característiques:
DIAPOSITIVA NÚMERO 1: Títol (podeu dissenyar la diapositiva lliurement)
DIAPOSITIVA NÚMERO 2: Introducció sobre la naturalesa del Camí
DIAPOSITIVA NÚMERO 3: Informació sobre la primera etapa
DIAPOSITIVA NÚMERO 4: Informació sobre la segona etapa
DIAPOSITIVA NÚMERO 5: Informació sobre la tercera etapa
DIAPOSITIVA NÚMERO 6: Informació sobre la quarta etapa
DIAPOSITIVA NÚMERO 7: Informació sobre la cinquena etapa
DIAPOSITIVA NÚMERO 8: Catedral de Santiago de Compostel·la 
DIAPOSITIVA NÚMERO 9: Valoració final personal sobre el treball realitzat i sobre el propi camí de pelegrinatge.dissabte, 21 de març del 2015

Activitat 43: El feudalisme

La concessió del feu es consumava amb un solemne ritu conegut com investidura. Aquest contracte feudal era de per vida i mitjançant ell, el vassall prometia fidelitat al seu senyor i el compliment d'una sèrie de funcions en el seu nom. Els seus deures més importants eren: el servei militar, reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor i proveir d'ingressos. Per la seua banda, el senyor havia de garantir protecció al seu vassall i lliurar mitjans de subsistència. Amb aquesta finalitat, el vassall rebia el control d'un feu, que consistia en una gran extensió de terra, encara que també podia dedicar-se a funcions administratives i de responsabilitat, com a recaptador d'impostos o agent de duanes. D'aquesta manera, un senyor amb molts vassalls disposava de fonts segures d'ingressos, a més d'un exèrcit.

L'edat medival i l'època feudal no són el mateix, feudalisme és un tipus de govern i l'edat mitjana és una etapa de la història.
Feudalisme

dimecres, 18 de març del 2015

LA CATEDRAL DEL MAR


23 de març

 1. Proposta d'activitat sobre la lectura del llibre:
  • lectura guiada i pautada del primers quatre capítols
  • generem un document individual a DRIVE a mode de PORTFOLI amb el títol "LA CATEDRAL DEL MAR"
 2. Exemple:
  • a classe llegim les pàgines 1 i 2
  • a continuació passem a repassar alguns elements de la narració, com:
   • en quin any estem?
   • en quina època històrica?
   • on?
   • identificació dels protagonistes 
  • elaborem al document un breu resum

26 de març

http://biombohistorico.blogspot.com.es/2012/01/la-sociedad-feudal-un-esquema-para.html

 1. Elabora un breu resum del contingut de les pàgines 3 a 5: des de "Sin embargo, la primera visita que recibió Bernat..." fins "Los invitados murmuraban entre si.". Procura no superar les cinc línies.
 2. A l'esquema de dalt, on situaries a Bernat Estanyol? Com definiries les relacions de dependència feudal?
 3. Completa al GLOSSARI: "emfiteusi"; "monopoli"; "drets feudals".
 4.  Entre els drets feudals (allò que l'esquema es denomina "trabajo e impuestos") destaquen les RENDES en espècie o en metàl·lic, i també l'apropiació per part del senyor de monopolis o drets privatius o prohibitius; apareixen algun o alguns d'ells a la narració? on? en què consisteix?

27 de març

 1. Elabora un breu resum del contingut de les pàgines 6 a 10: des de "No lo entiendo-..." fins "Ya te he dicho que no quiero más bastardos". 

17 d'abril

 1.  Elabora un breu resum del contingut de les pàgines 11 a 13: des de "¡No tiene derecho!..." fins "...y la guardó en el baúl".
 2. Incorpora al GLOSSARI el mot "payeses", en aquest cas "pagès de remensa".

Navarcles

 23 d'abril de 2015
 1. Elabora un breu resum del contingut de les pàgines 14 (capítol 2) a 17: des de "Francesca vagaba..." a "...mirar junto a ella los campos."
 2. Fes una relació dels personatges que fins tot allò que portem llegit protagonitzen la narració, indicant qui és qui.
 3. Incorpora al GLOSSARI el concepte "Tierras alodiales"
 4. En aquest fragment es fa referència a un combat, el d'Albesa: ubica el combat i fes una breu narració del mateix. Coincideixen les dos narracions, la de la novel·la i la històrica?
 5. Segons el pare de Bernat, com va aparèixer la servitud a aquestes terres? 
 6. Fes un relació dels drets senyorials que s'indiquen en aquest fragment.


27 d'abril de 2015

 1. Elabora un breu resum del contingut de les pàgines 17 a 20: des d'on diu "En lo que restaba de septiembre y todo octubre"..."Bernat dio la vuelta al bebé para verle el rostro"


7 de maig de 2015

 1. Lectura i resum del capitol 3.

21 de maig de 2015

 1. Lectura del capitol 4:
  • Descriu breument la trama urbana (plànol) de la Barcelona medieval? Quants habitants tenia?
  • Barcelona era "la gran esperanza de todos los siervos". Per què diu això?

22 de maig de 2015

 1. Lectura del capitol 4: 
  • Segons la novel·la, quins són els factors de riquesa i prosperitat de la Barcelona medieval?
  • Quina relació hi ha entre Bernat Estanyol i Grau Puig?
  • Grau Puig era un important mestre artesà: de quin gremi? Explica el funcionament bàsic del món gremial i com anà ascendint Grau Puig fins adquirir el grau de mestre.dimarts, 17 de març del 2015

Feudalisme

Característiques del Feudalisme

El règim feudal va naixer de la combinació de vassallatge i feu. La concessió del feu es consumeix amb un solemne ritu conegut com investidura. Aquest contracte feudal era de per vida, ell el vassall prometia fidelitat al seu senyor i el compliment d'una sèrie de funcions en el seu nom. Els seus deures més importants eren: el servei militar, reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor i proveir d'ingressos. D'aquesta manera, un senyor amb molts vassalls disposava de fonts segures d'ingressos, a més d'un exèrcit.
Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor. Però en el transcurs de l'Edat Mitjana, els vassalls van trobar oportunitats per convertir els seus feus a hereditaris.
Els poders dels grans feudataris van arribar a ser tants, que els feus van acabar per constituir autèntics estats en el si de les monarquies europees.


És el mateix "edat medieval" que "època feudal"?


No és el mateix, donat que l'edat medieval  fou un període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna, l'època feudal fou un període comprés des de la caiguda de Roma fins al Renaixement.
Activitat 43: Les característiques del Feudalisme

L'origen del vassallatge va ser quan un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres.

 • Com era el feu: 


La classe de feu més típic, comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.

La part més important del feu era el castell o fortalesa que el disposava. Entre al mig i la porta del castell s'elevava una torre senyorial amb la seua talaia, a banda de que comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat. Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens (pagament en espècies). Els vilans (veí que habita una vila o llogaret, a distinció de noble o hidalg) elaboraven el pa, la cervesa i el vi, filaven i confeccionaven els mobles.

 • És el mateix "època medieval" que "època feudal"?

Sí, perquè l'època medieval és el període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna, i l'època feudal és l'època on es va crear el feudalisme que és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

 • Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.


Activitat 43: Les característiques del Feudalisme

Un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.

Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor. Però en el transcurs de l'Edat Mitjana, els vassalls van trobar oportunitats per convertir els seus feus en hereditaris, deixant als seus senyors amb un nombre menor per disposar com a recompensa.

Com era el feu?

El feu més típic comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.
La part més important del feu era el castell o fortalesa que el delimitava. Al mig del castell s'elevava una torre senyorial amb la seva talaia. A més, comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat. Per entrar al castell calia baixar un pont llevadís i pujar un gruixut porta.
Es el mateix "época medieval" que "época feudal" ?

Si que es el mateix ja que l'època mediaval es el periode entre l'edat antiga i l'edat moderna i l'època feudal es l'etapa on es va crear el feudalisme i aquesta es va crear en l'època medieval. El feudalisme era  el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.

dilluns, 16 de març del 2015

Les Característiques del Feudalisme


El naiximent de vassallatge va ser quan un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu. Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor.Però en el transcurs de l'Edat Mitjana, els vassalls van trobar oportunitats per convertir els seus feus en hereditaris, deixant als seus senyors amb un nombre menor per disposar com a recompensa.
En qualsevol cas, els poders dels grans feudataris van arribar a ser tants, que els feus van acabar per constituir autèntics estats en el si de les monarquies europees.
Com eren els feus?
El feu més típic comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.
La part més important del feu era el castell o fortalesa que el delimitava. Al mig del castell s'elevava una torre senyorial amb la seva talaia. A més, comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat. Per entrar al castell calia baixar un pont llevadís i pujar un gruixut porta. Al costat del castell s'emplaçaven els magatzems, tallers, estables, forns i molins. En les rodalies hi havia la vila, les modestes cases dels serfs i la capella.
Es el mateix "época medieval" que "época feudal" ?
Si que es el mateix ja que l'època mediaval es el periode entre l'edat antiga i l'edat moderna i l'època feudal es l'etapa on es va crear el feudalisme i aquesta es va crear en l'època medieval. El feudalisme era  el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.

ACTIVITAT 43: LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME

Característiques del feudalisme

Així va néixer la relació de vassallatge, on un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.


Els deures més importants dels feudals eren:

-el servei militar
-reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor.
-proveir d'ingressos.

Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor. Un senyor amb molts vassalls disposava de fonts segures d'ingressos, a més d'un exèrcit. En qualsevol cas, els poders dels grans feudataris van arribar a ser tants, que els feus van acabar per constituir autèntics estats en el si de les monarquies europees.

1- És el mateix "edat medieval" que "època feudal"? 

Sí, perquè l'època medieval és el període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna i l'època feudal és l'època on es va crear el feudalisme que és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

ACTIVITAT 43: LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME

Característiques del feudalisme:

 La relació que hi havia entre el vassall i el senyor era que els dos intercanviaven protecció i treball per els cultius que donaven les terres dels vassalls, després de fer tot el que se li demanava, el senyor li donava un feu, que era una gran extensió de terres. Aquest pacte que feien entre els dos s'anomenava investidura i era de per vida. El feu que hi era el més típic comprenia terres cultivables, cases, etc...
 Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens.

 Els vilans elaboraven el pa i el vi filaven i confeccionaven les coses de la casa. És el mateix "edat medieval" que "època feudal"? No és el mateix perquè edat medieval és el període que esta entremig de l'edat antiga i l'edat moderna de la història d'Europa i l'època feudal és el sistema polític, social i econòmic que organitzava la gent en l'edat medieval. 

 Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.

 

Activitat 43: Caracteristes del

Així va néixer la relació de vassallatge, on un vassall s'encomanava a un senyor  a canvi de la concessió d'un benefici  o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.

La concessió del feu es consumava amb un solemne ritu conegut com investidura. Aquest contracte feudal era de per vida i mitjançant ell el vassall prometia fidelitat al seu senyor i el compliment d'una sèrie de funcions en el seu nom. Els seus deures més importants eren: el servei militar, reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor i proveir d'ingressos. 


 Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor. Però en el transcurs de l'Edat Mitjana, els vassalls van trobar oportunitats per convertir els seus feus en hereditaris, deixant als seus senyors amb un nombre menor per disposar com a recompensa.Com era el feu?

El feu més típic comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies. La part més important del feu era el castell o fortalesa que el delimitava. Al mig del castell s'elevava una torre senyorial amb la seva talaia. A més, comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat. Per entrar al castell calia baixar un pont llevadís i pujar un gruixut porta. Al costat del castell s'emplaçaven els magatzems, tallers, estables, forns i molins. En les rodalies hi havia la vila, les modestes cases dels serfs i la capella.


És el mateix "època medieval" que "època feudal"?
Sí, perquè l'època medieval és el període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna i l'època feudal  és l'època on es va crear el feudalisme que és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.


ACTIVITAT 43: LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME


Característiques del feudalisme:
La relació entre vassall i senyor era que ells dos intercanviaven protecció i treball (que donava el senyor) per els cultius que donaven les terres dels vassalls, després de fer tot el que se li demanava, el senyor li donava un feu, que era una gran extensió de terres. Aquest pacte que feien entre els dos s'anomenava investidura i era de per vida. Els vassalls també podien donar-li:
     -El servei milita
     -Reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor
     -Proveir d'ingressos. 
D'aquesta manera, un senyor amb molts vassalls disposava de fonts segures d'ingressos, a més d'un exèrcit.
Els poders dels grans feudataris van arribar a ser tants, que els feus van acabar per constituir autèntics estats en el si de les monarquies europees.

Com era el feu:
El feu més típic comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies. La part més important del feu era el castell o fortalesa que el delimitava. 
Al costat del castell s'emplaçaven els magatzems, tallers, estables, forns i molins. En les rodalies hi havia la vila, les modestes cases dels serfs i la capella. 
Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens (pagament en espècies). Els vilans (veí que habita una vila o llogaret, a distinció de noble) elaboraven el pa, la cervesa i el vi, filaven i confeccionaven els mobles.

És el mateix "edat medieval" que "època feudal"?
No és el mateix perquè edat medieval és el període que esta entremig de "l'edat antiga" i "l'edat moderna" de la història d'Europa i l'època feudal és el sistema polític, social i econòmic que organitzava la gent en l'edat medieval.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.
Aquesta imatge demostra la fidelitat que li te el vassall al senyor.


Activitat 43: LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME.       (Vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, Els seus deures més importants eren: -el servei militar, -reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor -proveir d'ingressos Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor. Per la seva banda, el senyor havia de garantir protecció al seu vassall i lliurar mitjans de subsistència. Amb aquesta finalitat, el vassall rebia el control d'un feu, que consistia en una gran extensió de terra, 

     1. És el mateix "edat medieval" que "època feudal"? 
   
     Si perquè abarca política enconomia i societat

      2. Com era el feu?
   Era el conjunt de les terres que pertanyien al senyor feudal amb el castell i els camperols que      treballaven  en elles

     3. Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme

Les Característiques del Feudalisme

L'origen del vassallatge va ser quan un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres.

COM ERA EL FEU: 

La classe de feu més típic, comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.                          

La part més important del feu era el castell o fortalesa que el disposava. Entre al mig i la porta del castell s'elevava una torre senyorial amb la seua talaia, a banda de que comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat.  Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens (pagament en espècies). Els vilans (veí que habita una vila o llogaret, a distinció de noble o hidalgo) elaboraven el pa, la cervesa i el vi, filaven i confeccionaven els mobles.


És el mateix "època medieval" que "època feudal"?
Sí, perquè l'època medieval és el període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna i l'època feudal  és l'època on es va crear el feudalisme que és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.


Activitat 43: LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME.


LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME

Així va néixer la relació de vassallatge, on un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.

La concessió del feu es consumava amb un solemne ritu conegut com investidura. Els seus deures més importants eren:

             -El servei militar.

             -Reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor.

             -Proveir d'ingressos.

Per la seva banda, el senyor havia de garantir protecció al seu vassall i lliurar mitjans de subsistència. Amb aquesta finalitat, el vassall rebia el control d'un feu, que consistia en una gran extensió de terra, encara que també podia dedicar-se a funcions administratives i de responsabilitat, com a recaptador d'impostos o agent de duanes.

Com era el feu?

El feu més típic comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.

La part més important del feu era el castell o fortalesa que el delimitava. Al mig del castell s'elevava una torre senyorial amb la seva talaia. A més, comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat. Per entrar al castell calia baixar un pont llevadís i pujar un gruixut porta.


És el mateix "edat medieval" que "època feudal"?

Si. L’edat mitjana és, al llarg de la història, una de les etapes més fosques i dures que s’han succeït.

El feudalisme (segles IX-XV) és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.

Esta imatge mos demostra que el vassall, agenollat davant el rei, li prometia: Fidelitat Consell al govern Ajuda militar i econòmica
Activitat 43. Característiques del feudalisme.


Característiques del feudalisme 

Així va néixer la relació de vassallatge, on un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.


Els deures més importants dels feudals eren:


-el servei militar
-reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor.
-proveir d'ingressos.

Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor.

Un senyor amb molts vassalls disposava de fonts segures d'ingressos, a més d'un exèrcit.

En qualsevol cas, els poders dels grans feudataris van arribar a ser tants, que els feus van acabar per constituir autèntics estats en el si de les monarquies europees.


Com era el feu?


La classe de feu més típic, comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.                          

La part més important del feu era el castell o fortalesa que el disposava. Entre al mig i la porta del castell s'elevava una torre senyorial amb la seua talaia, a banda de que comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat.

 Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens (pagament en espècies). Els vilans (veí que habita una vila o llogaret, a distinció de noble o hidalgo) elaboraven el pa, la cervesa i el vi, filaven i confeccionaven els mobles.


És el mateix "època medieval" que "època feudal"?


No, perquè època Medieval és el període intermedi de la història  d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments, l'inici al segle V i el final al segle XV. 
Època Feudal és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població. Els regnes és dividien en petits territoris semi independents on el senyor proporcionava protecció als seus vassalls a canvi de tributs i treball a les seves terres.


Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.


 

LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME

Les característiques del feudalisme.  Josep Mestre

El feudalisme occidental assumia que quasi tota la terra pertanyia al príncep sobirà.


El príncep cedia els feus als seus barons, els quals li rendien l'obligat jurament d'homenatge i fidelitat pel qual prestaven la seua ajuda política i militar segons els termes de la cessió.

Un noble podia conservar la totalitat dels seus feus sota el seu domini personal i mantenir als seus cavallers en el seu senyoriu, alimentats i armats tot açò a costa de sufragar les prestacions degudes al seu senyor a partir del seu propi patrimoni.


Evallers podien adquirir dos o mes feus mitjançant aquest subenfeudamient es va crear una piràmide feudal, amb el monarca en la cúspide, uns senyors intermedis per baix i un grup de cavallers feudals per a servir a la convocatòria real


Es va crear la institució de l'homenatge feudatari quan un cavaller acceptava feus de mes d'un senyor
el cavaller proclama a un dels seus senyors com el seu senyor feudal els vassalls dels seus vassalls que els prestaren jurament de fidelitat quan el senyor era propietari d'un castell, podia exigir als seus vassalls que ho protegiren el senyor va estableixer un impost d'herència anomenat socors.