dissabte, 20 de setembre del 2014

DEMOGRAFIA I POBLACIÓ. ACTIVITAT 1En una ciutat de 200.000 habitants s’han produït durant un any 2.700 naixements i 2.500 defuncions:

  1. Calcula les taxes de natalitat i mortalitat i quina és la seua taxa de creixement natural o vegetatiu.
  2. En funció dels resultats, a quin tipus de país deu pertànyer aquesta ciutat, a un desenvolupat o en vies de desenvolupament? Per què?