dimecres, 19 de novembre del 2014

ACTIVITAT 23. SOBRE EL POBLAMENT URBÀ

(20 de novembre de 2014)Sobre POBLAMIENTO URBANO from jescriva

En aquest exercici heu de traure una serie d'informacions ( un total de 3 informacions breus i sintètiques) (no textuals, no copiades) del primer punt d'aquest fragment d'un informe del CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL de l'ONU de l'any 2008 (E/CN.9/2008/3). 

dijous, 13 de novembre del 2014

Les ciutats:


Les Ciutats MIGCABRERAES

Les Ciutats

LES CIUTATS


Les Ciutats


Les ciutats


Les ciutats

EL POBLAMENT URBÀ - DADES DEL BANC MUNDIAL

 (17 de novembre de 2014)


Les dades i xifres anteriors corresponen a un informe del BANC MUNDIAL sobre desenvolupament urbà. 
En aquest exercici cal que revises eixes dades i que sigues capaç de REELABORAR tres informacions significatives sobre les tendències que s'indiquen: aquestes informacions han de ser breus, clares i no textuals (no copiar textualment).

Les CiutatsLes ciutats


LES CIUTATSLes ciutats