divendres, 27 de febrer del 2015

AL - ANDALÚS i SARQ AL - ANDALÚS

Els musulmans en terres valencianes

  

 

Dirigits per Abd al-Aziz els musulmans van arribar al territori valencià a l’any 713, i fins i tot després de la Reconquesta del Regne de València per Jaume I a l’any 1238 molta població musulmana va romandre a territori cristià amb el nom de moriscos fins la seua expulsió definitiva a l’any 1609.

Per tant, durant uns 900 anys al territori que hui és el País Valencià va viure una important i nombrosa comunitat musulmana que ens ha deixat diferents i distints testimonis (arquitectònics, culturals, econòmics...) de la seua presència.

La invasió musulmana de la península ibèrica significa l’enderrocament de l’estat visigòtic i la instal·lació d’un nou estat: AL - ANDALÚS
L’expansió de l’Islam des d’Aràbia sembla ràpida: la nova religió predicada per Mahoma és concreta a l’any 622, i més o menys 100 anys després havia arribat per l’est fins Índia i Turquestàn, per l’oest a Àfrica occidental, i pel nord a Sicília, península ibèrica i Àsia Menor; podríem caracteritzar l’imperi islàmic com un gran mosaic ètnic i de pobles units per una religió.

La conquesta de la Península Ibèrica durà poc (des de 711 a 715) i això s’explica per la pròpia naturalesa de la monarquia visigòtica (molt feble) i per un sistema de capitulacions i pactes, tot i que la zona més septentrional de la península mai no és conquistada ni controlada pels musulamans, com tampoc havia estat controlada ni pels romans ni pels visigots. Podem indicar que els límits septentrionals  de la conquesta van quedar establerts a:
  • Comarques pirinenques.
  • La zona dels bascons
  • La regió cantàbrica

Treball 

Una fotografia en color d’un element arquitectònic o urbanístic d’Oliva representatiu de la presència i herència musulmana a les nostres terres.


La fotografia ha d’anar acompanyada d’un fitxa on indiques la data en què has fet la foto i una breu descripció (localització i característiques)


Com?


Utilitzarem una eina informàtica GLOGSTER i procedim de la següent manera:

  1. Entrem en l’aplicació indicada dalt.
  2. Accedim fent clic en la icona de google (Login with OpenID)
  3. Acceptem i/o introduim la nostra identificació de google (nom@iesgregorimaians.org)
  4. Cliquem en “Create new glog”
  5. S’obri un mural on-line on fem la tasca
  6. Clicar en “embed” i entrada al bloc: etiquetes: PCR4; identificació; socials, fotografia.