dijous, 1 d’agost del 2013

Vocabulari UNITAT DIDÀCTICA 1. LES SOCIETATS PREHISTÒRIQUES. PROVA NÚMERO 7

Uns dels aspectes fonamentals de qualsevol disciplina o matèria curricular, com és la de CIÈNCIES SOCIALS és l'existència i ús d'un conjunt de conceptes específics o propis de la mateixa.  Amb aquesta idea present, et proposem una activitat que consisteix en què selecciones dos, i tan sols dos, conceptes propis d'aquesta unitat temàtica i elabores una definició correcta i també personal, evitant el recurs al "còpia i enganxa".

Aquesta activitat o PROVA és qualificada amb "MOLT BÉ (10)", "CORRECTE - BÉ (7)", "SUFICIENT (6), "INSUFICIENT - MILLORABLE (4)"