dilluns, 16 de març del 2015

LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME

Les característiques del feudalisme.  Josep Mestre

El feudalisme occidental assumia que quasi tota la terra pertanyia al príncep sobirà.


El príncep cedia els feus als seus barons, els quals li rendien l'obligat jurament d'homenatge i fidelitat pel qual prestaven la seua ajuda política i militar segons els termes de la cessió.

Un noble podia conservar la totalitat dels seus feus sota el seu domini personal i mantenir als seus cavallers en el seu senyoriu, alimentats i armats tot açò a costa de sufragar les prestacions degudes al seu senyor a partir del seu propi patrimoni.


Evallers podien adquirir dos o mes feus mitjançant aquest subenfeudamient es va crear una piràmide feudal, amb el monarca en la cúspide, uns senyors intermedis per baix i un grup de cavallers feudals per a servir a la convocatòria real


Es va crear la institució de l'homenatge feudatari quan un cavaller acceptava feus de mes d'un senyor
el cavaller proclama a un dels seus senyors com el seu senyor feudal els vassalls dels seus vassalls que els prestaren jurament de fidelitat quan el senyor era propietari d'un castell, podia exigir als seus vassalls que ho protegiren el senyor va estableixer un impost d'herència anomenat socors.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada