dimarts, 17 de març del 2015

Activitat 43: Les característiques del Feudalisme

Un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.

Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor. Però en el transcurs de l'Edat Mitjana, els vassalls van trobar oportunitats per convertir els seus feus en hereditaris, deixant als seus senyors amb un nombre menor per disposar com a recompensa.

Com era el feu?

El feu més típic comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.
La part més important del feu era el castell o fortalesa que el delimitava. Al mig del castell s'elevava una torre senyorial amb la seva talaia. A més, comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat. Per entrar al castell calia baixar un pont llevadís i pujar un gruixut porta.
Es el mateix "época medieval" que "época feudal" ?

Si que es el mateix ja que l'època mediaval es el periode entre l'edat antiga i l'edat moderna i l'època feudal es l'etapa on es va crear el feudalisme i aquesta es va crear en l'època medieval. El feudalisme era  el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada