dilluns, 16 de març del 2015

Activitat 43. Característiques del feudalisme.


Característiques del feudalisme 

Així va néixer la relació de vassallatge, on un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.


Els deures més importants dels feudals eren:


-el servei militar
-reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor.
-proveir d'ingressos.

Al principi, els feus no eren hereditaris, el que constituïa un gran avantatge per al senyor.

Un senyor amb molts vassalls disposava de fonts segures d'ingressos, a més d'un exèrcit.

En qualsevol cas, els poders dels grans feudataris van arribar a ser tants, que els feus van acabar per constituir autèntics estats en el si de les monarquies europees.


Com era el feu?


La classe de feu més típic, comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.                          

La part més important del feu era el castell o fortalesa que el disposava. Entre al mig i la porta del castell s'elevava una torre senyorial amb la seua talaia, a banda de que comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat.

 Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens (pagament en espècies). Els vilans (veí que habita una vila o llogaret, a distinció de noble o hidalgo) elaboraven el pa, la cervesa i el vi, filaven i confeccionaven els mobles.


És el mateix "època medieval" que "època feudal"?


No, perquè època Medieval és el període intermedi de la història  d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna. Els seus inicis es marquen per dos grans esdeveniments, l'inici al segle V i el final al segle XV. 
Època Feudal és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població. Els regnes és dividien en petits territoris semi independents on el senyor proporcionava protecció als seus vassalls a canvi de tributs i treball a les seves terres.


Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.


 

1 comentari: