dilluns, 16 de març del 2015

Activitat 43: LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME.


LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME

Així va néixer la relació de vassallatge, on un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.

La concessió del feu es consumava amb un solemne ritu conegut com investidura. Els seus deures més importants eren:

             -El servei militar.

             -Reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor.

             -Proveir d'ingressos.

Per la seva banda, el senyor havia de garantir protecció al seu vassall i lliurar mitjans de subsistència. Amb aquesta finalitat, el vassall rebia el control d'un feu, que consistia en una gran extensió de terra, encara que també podia dedicar-se a funcions administratives i de responsabilitat, com a recaptador d'impostos o agent de duanes.

Com era el feu?

El feu més típic comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.

La part més important del feu era el castell o fortalesa que el delimitava. Al mig del castell s'elevava una torre senyorial amb la seva talaia. A més, comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat. Per entrar al castell calia baixar un pont llevadís i pujar un gruixut porta.


És el mateix "edat medieval" que "època feudal"?

Si. L’edat mitjana és, al llarg de la història, una de les etapes més fosques i dures que s’han succeït.

El feudalisme (segles IX-XV) és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.

Esta imatge mos demostra que el vassall, agenollat davant el rei, li prometia: Fidelitat Consell al govern Ajuda militar i econòmica
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada