dilluns, 16 de març del 2015

ACTIVITAT 43: LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME

Característiques del feudalisme:

 La relació que hi havia entre el vassall i el senyor era que els dos intercanviaven protecció i treball per els cultius que donaven les terres dels vassalls, després de fer tot el que se li demanava, el senyor li donava un feu, que era una gran extensió de terres. Aquest pacte que feien entre els dos s'anomenava investidura i era de per vida. El feu que hi era el més típic comprenia terres cultivables, cases, etc...
 Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens.

 Els vilans elaboraven el pa i el vi filaven i confeccionaven les coses de la casa. És el mateix "edat medieval" que "època feudal"? No és el mateix perquè edat medieval és el període que esta entremig de l'edat antiga i l'edat moderna de la història d'Europa i l'època feudal és el sistema polític, social i econòmic que organitzava la gent en l'edat medieval. 

 Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada