diumenge, 15 de març del 2015

Activitat 43: Les característiques del feudalisme:


Resum de les característiques del feudalisme:

La relació de vassallatge, on un vassall (vasallus) va néixer amb allò que s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu (senyor), que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres. Per tant, el règim feudal va néixer de la combinació de vassallatge i feu.

La investidura és aquest contracte de per vida i mitjançant el vassall prometia fidelitat al senyor i el compliment d'una sèrie de funcions en el seu nom.
Els deures més importants dels feudals eren:

  • El servei militar.
  • Reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor.
  • Proveir d'ingressos.
  • El senyor havia de garantir protecció al seu vassall i lliurar mitjans de subsistència, el vassall rebia el control d'un feu, que consistia en una gran extensió de terra, encara que també podia dedicar-se a funcions administratives i de responsabilitat, com a recaptador d'impostos o agent d'aduanes.

Un senyor amb molts vassalls disposava de fonts segures d'ingressos, a més d'un exèrcit.

Al principi els feus no eren hereditaris (el que constituïa un gran avantatge per al senyor).
Però en el transcurs de l'Edat Mitjana, els vassalls van trobar oportunitats per convertir els seus feus en hereditaris, deixant als seus senyors amb un nombre menor per disposar com a recompensa.

En qualsevol cas, els poders dels grans feudataris van arribar a ser tants, que els feus van acabar per constituir autèntics estats en el si de les monarquies europees.


Com era el feu?

La classe de feu més típic, comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.

La part més important del feu era el castell o fortalesa que el disposava. Entre al mig i la porta del castell s'elevava una torre senyorial amb la seua talaia, a banda de que comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat.

Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens (pagament en espècies). Els vilans (veí que habita una vila o llogaret, a distinció de noble o hidalgo) elaboraven el pa, la cervesa i el vi, filaven i confeccionaven els mobles.


És el mateix "edat medieval" que "època feudal"?

No. L'època feudal és una organització social, política i econòmica, és un tipus de govern, en la que el feu és el privilegiat, en canvi l'edat medieval és una etapa de la història de l'univers, a la que també anomenem edat mitjana.
En opinió personal, no tenen molt a veure.En aquesta fotografia explica com un feu li dona i li representa la seua protecció al vassall.

2 comentaris:

  1. Revisa la relació entre edat medieval i època feudal...Hi ha certes imprecisions en la teua resposta

    ResponElimina