dilluns, 16 de març del 2015

ACTIVITAT 43: LES CARACTERÍSTIQUES DEL FEUDALISME


Característiques del feudalisme:
La relació entre vassall i senyor era que ells dos intercanviaven protecció i treball (que donava el senyor) per els cultius que donaven les terres dels vassalls, després de fer tot el que se li demanava, el senyor li donava un feu, que era una gran extensió de terres. Aquest pacte que feien entre els dos s'anomenava investidura i era de per vida. Els vassalls també podien donar-li:
     -El servei milita
     -Reclutar soldats per a l'exèrcit del seu senyor
     -Proveir d'ingressos. 
D'aquesta manera, un senyor amb molts vassalls disposava de fonts segures d'ingressos, a més d'un exèrcit.
Els poders dels grans feudataris van arribar a ser tants, que els feus van acabar per constituir autèntics estats en el si de les monarquies europees.

Com era el feu:
El feu més típic comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies. La part més important del feu era el castell o fortalesa que el delimitava. 
Al costat del castell s'emplaçaven els magatzems, tallers, estables, forns i molins. En les rodalies hi havia la vila, les modestes cases dels serfs i la capella. 
Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens (pagament en espècies). Els vilans (veí que habita una vila o llogaret, a distinció de noble) elaboraven el pa, la cervesa i el vi, filaven i confeccionaven els mobles.

És el mateix "edat medieval" que "època feudal"?
No és el mateix perquè edat medieval és el període que esta entremig de "l'edat antiga" i "l'edat moderna" de la història d'Europa i l'època feudal és el sistema polític, social i econòmic que organitzava la gent en l'edat medieval.

Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.
Aquesta imatge demostra la fidelitat que li te el vassall al senyor.


1 comentari: