dimarts, 17 de març del 2015

Activitat 43: Les característiques del Feudalisme

L'origen del vassallatge va ser quan un vassall (vasallus) s'encomanava a un senyor (dominus o sènior) a canvi de la concessió d'un benefici (beneficium) o també, per emprar el terme germànic, feu, que va acabar de designar gairebé de manera exclusiva el benefici en terres.

  • Com era el feu: 


La classe de feu més típic, comprenia terres cultivables, boscos, finques, viles i fins i tot diverses parròquies.

La part més important del feu era el castell o fortalesa que el disposava. Entre al mig i la porta del castell s'elevava una torre senyorial amb la seua talaia, a banda de que comptava amb edificis i patis envoltats per gruixuts murs proveïts de merlets i un profund fossat. Els pagesos conreaven la terra en benefici del senyor o bé en benefici propi, però pagant un cens (pagament en espècies). Els vilans (veí que habita una vila o llogaret, a distinció de noble o hidalg) elaboraven el pa, la cervesa i el vi, filaven i confeccionaven els mobles.

  • És el mateix "època medieval" que "època feudal"?

Sí, perquè l'època medieval és el període intermedi de la història d'Europa entre l'edat antiga i l'edat moderna, i l'època feudal és l'època on es va crear el feudalisme que és el sistema polític, econòmic i social creat durant l'Edat mitjana a Europa amb l'objectiu de protegir la població.

  • Tria una imatge que, segons tu, millor defineix allò que entens per feudalisme.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada