dilluns, 27 d’octubre del 2014

"ACTIVITAT 14"



Model de societat islàmica

  1. Localització geogràfica 
La localització geogràfica  de la societat Islàmica és a la península aràbiga

      2. Idioma

El seu idioma es l'arabe.

   
  3.Principal o principals creences religioses
Les seues principal o principals creencies religoses son lareligiosmonoteista i abrahàmica


4. Identifica en el món actual (a partir de 1945 fins els nostres dies) un i sols una situació de multiculturalitat on existisca la discriminació o bé la clara integració.


És un mot controvertit que defineix, segons quins autors, o bé una manifestació de xenofòbia (que consisteix en un temor irracional o prejudici) envers els musulmans, o bé cap a la religió de l'islam; i que es produeix als països occidentals i cristians.


1 comentari: