dijous, 2 d’octubre del 2014

ACTIVITAT 10. L'ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ PER EDAT I SEXE. OLIVA 2013


A l'hora d'estudiar i treballar l'estructura de la població per edat i sexe, comencem amb la realització de la gràfica (=piràmide de població) d'OLIVA.

On busquem les dades?

 1. Accedim a la pàgina del Institut Nacional d'estadística: www.ine.es
 2. Polsem (esquerra) en "Demografia i població" / "Padrón. Población por municipios"
 3. Polsem en "Estadística del padrón continuo" - TablasINEbase
 4. Llegim la informació que ens subministra sobre què són els padrons municipals
 5. Anem a "Datos por municipios", seleccionem l'any 2013 i polsem "Ir"
 6. Busquem la fila 48.1, i polsem sobre ella.
 7. Apareixen tres quadres superiors: al primer ("sexe") elegim "Hombres" "Mujeres"; al quadre "Municipios" seleccionem "Oliva"; al quadre "Edad" seleccionem tots els grups d'edats.
 8. Polsem en "Consultar selección" i genera una taula amb les dades d'Oliva
 9. Generem un arxiu CSV (separado por ;)

Com treballem les dades

 1. Copiem les dades en un full de càlcul d'OpenOffice
 2. Creem la gràfica.
 3. Arxivem el document a la nostra carpeta individual amb el nom "Activitat 10"

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada