dissabte, 25 d’octubre del 2014

ACTIVITAT 14 MIGCABRERAES

Model de Societat OccidentalJo e elegit el model de societat Occidental.


1. Localització geogràfica.
No es pot establir clarament què és el occidental encara que intuïtivament està molt clar.

És molt difús especialment en estes dos àrees: 
Amèrica llatina per les cultures autòctones, quasi desaparegudes en canvi als EUA i l'europa oriental i Ortodoxa, hereva no de Roma sinó de Bizanci. 
Molt emparentada, com a diferent.

2. Idioma.
Roma extendió su dominio militar por toda la cuenca del mar Mediterráneo, expandiendo con ello sus costumbres, sus creencias y su idioma, el latín. 
Este idioma se fue extendiendo a través de toda la cuenca del Mediterráneo por medio de soldados, mercaderes, funcionarios y esclavos que recorrían los dominios romanos.

El latín es el origen de otros importantes idiomas: francés, italiano, dálmata, etc. Todos provienen de la misma raíz romana, por ello son llamadas lenguas romances. 

3. Principal o principals creences religioses.
Son el cristianisme catolica i cristianisme protestant.

2. Identifica en el món actual (a partir de 1945 fins els nostres dies) un i sols una situació de multiculturalitat on existisca la discriminació o bé la clara integració.
Una situació de multiculturalitat on existisca la discriminació o bé la clara integració.
En Espanya hi han molte una de elles es la gent que parla català, el Espanyols odien als catalàns.

1 comentari: