dijous, 19 de desembre del 2013

SEGONA AVALUACIÓ - SOCIALS


Per a la segona avaluació hem planificat el treball al voltant de uns eixos, que són:

  1. Una prova objectiva i conceptual setmanal (plantejada a moodle) sobre la unitat didàctica en cada moment en estudi.
  2. Lectura i treball de lectura de l'obra "Odissea" d'Homer.
  3. Proves de caràcter general, on es prioritza la utilització d'aplicacions i eines educatives informàtiques: en el cas de la civilització clàssica grega ha estat l'aplicació "examtime".
  4. Iniciem el treball a Flickr

La valoració d'aquestes tasques és:
  • Valoració de l'actitud (on computem presentació de feines, assistència constant i regular, participació a flickr...) : 10 % de la qualificació de l'avaluació.
  • Lectura: 30 % de la qualificació de l'avaluació.
  • Proves objectives setmanals: 30% qualificació de l'avaluació.
  • Proves - màster o proves de caràcter general TIC: 30% qualificació de l'avaluació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada