dijous, 13 de novembre del 2014

EL POBLAMENT URBÀ - DADES DEL BANC MUNDIAL

 (17 de novembre de 2014)


Les dades i xifres anteriors corresponen a un informe del BANC MUNDIAL sobre desenvolupament urbà. 
En aquest exercici cal que revises eixes dades i que sigues capaç de REELABORAR tres informacions significatives sobre les tendències que s'indiquen: aquestes informacions han de ser breus, clares i no textuals (no copiar textualment).

18 comentaris:

 1. Creixement total de la població
  En 2030 se espera que un 85% de la població estarà en països desenvolupats i un 15% en menys desenvolupats.

  Urbanitzación: Dats globals i xifres
  En la població urbana hi han 180.000 persones mes cada dia.

  Urbanització: Comparacions regionals
  En 2020 la població urbana alcançara un 50% en els països en desenvolupament.

  ResponElimina
 2. El creiximent total de la població mundial esta creixent molt ràpidament en tots els paisos del mon.
  La majoria de la població mundial vivira en àrees urbanes en els propers anys.
  En els paisos en desenvolupament s'estima que en la població urbana arribe a la meitat en 2020.

  ResponElimina
 3. La població mundial en el món està creixent molt ràpid, sobre uns 77 milions de persones a l'any.
  Cada vegada més persones passen a viure a àrees urbanes, on algunes viuen en la miseria tenint 2€ al dia.
  Al lloc on més ràpid s'urbanitzen les persones és a Africa amb una tasa de creiximent de 4,87%.

  ResponElimina
 4. EL POBLAMENT URBÀ - DADES DEL BANC MUNDIAL:
  On més hi ha desarollament es en les ciutats, arriben al 90%.
  Hi ha més del 50% que viu amb sols 2 dolars, també viuen en tuburis per no podré viure en cases millors.
  Africa és una continent amb la tatxa de creiximent urbà més rápid, comparat amb els altres continents.

  ResponElimina
 5. Dades i xifres.

  Creixement total de la població:
  En 1950 el 68% estava en un país desarollat i el 8% en un menys desarollat. La població esta creixent 77 milions de persones a l'any. Per a 2030 el 85% estarà en los països desarrollats i el 15% en països menys desarrollats. Les ciutats estan creixent + del 90% a l'any.

  Urbanització: dodes globals i xifres:
  En 2008 la mitat de població vivia en àrees urbanes. Per a 2030 el 60% viurà en àrees urbanes. 180,000 de persones s'istalen en àrees urbanes. Hi han mil milions de pobres en el mon, 750 milions viuen en àrees urbanes sense refugi. Mes de la 1/2 de la població viu en – de 2$ al dia.

  Urbanització: Comparacions regionals:
  Africa es el continent amb la tassa de urbanització mes rapida. En 1999, 36,7% de la població d'Asia estava urbanitzada, la taxa de creixement urbà es de 3,77%. S'espera que la població urbana en el països dessarrollanse arribe a 50% en 2020.

  ResponElimina
 6. La població urbana
  Creixement total de la població: En tots el paisos la població creixeria la població en ves de menguar.
  Urbanització
  Dates globals i chifres: Casi totes les persones aniran a viure a les ciutats rural.
  Urbanització
  Comparacions regionals: En 1999 va creixer la població rural a Africa i a Asia, en 200 se espera que ni haga un 50% de població rural.

  ResponElimina
 7. El creiximent total de la població mundial esta creixent molt ràpidament en tots els paisos del mon.
  Cada vegada més persones passen a viure a àrees urbanes, on algunes viuen en la miseria tenint 2€ al dia.
  Africa és una continent amb la tatxa de creiximent urbà més rápid, comparat amb els altres continents.

  ResponElimina
 8. Dades i xifres
  Creixement total de la població
  El 68% de la població mundial estava en els països en desenvolupament, en l'any 2000 va agafar un ritme anual de 77 milions de persones a l'any.

  Urbanització: dades globals i xifres
  En 2008 més de la mitat de la població viurà en àrees urbanes, cada dia s'afegiran 180.00 de persones i mes de la mitat de la població mundial viurà amb menys de 2$.

  Urbanització: comparacions regionals
  En 1999 amb una tassa de creixement de 4,87% Africa serà el continent amb urbanització més rapida també se espera un 50% en 2020 de població urbana.

  ResponElimina
 9. La població mundial en el món creix molt ràpid, sobre 77 milions de persones a l'any.
  Cada volta més persones viuen a àrees urbanes, on algunes viuen en la pobresa tenint 2€ cada dia.
  Africa és el lloc on més ràpid s'urbanitzen les persones amb una tasa de creiximent de 4,87%.

  ResponElimina
 10. La població mundial en el món està creixent molt ràpid, sobre uns 77 milions de persones a l'any.
  Cada vegada més persones passen a viure a àrees urbanes, on algunes viuen en la misèria tenint 2€ al dia.
  Al lloc on més ràpid s'urbanitzen les persones és a Africa amb una tassa de creixement de 4,87%.

  ResponElimina
 11. Creixement total de la poblacio :
  En el any 1950 el 68% de la cantidat de la poblacio mundial estava en els paisos en modo de desenvolupament.
  Urbanitzación: Dats globals i xifres:
  En la nostra poblacio urbana ni han mes de 180.000 persones cada dia.
  Urbanització: Comparacions regionals:
  Es espera que la poblacio en els paisos en desenvolupament arriben a alcanzar en 50% en l'any 2020.

  ResponElimina
 12. Cada dia s'uneixen 180.000 persones més a la població urbana.
  Esperen que el 2020 alcance un 50% de la població urbana.
  En les ciutats és on mes desarolla, en aquest cas és desarolla un 90%.

  ResponElimina
 13. Hi ha més de la mitat de gent que viu amb sols 2 dòlars al dia.
  La població mundial en el món està creixent molt ràpid, sobre uns 77 milions de persones a l'any.
  En 2020 la població urbana alcançarà la mitat en els països en desenvolupament.

  ResponElimina
 14. EL POBLAMENT URBÀ - DADES DEL BANC MUNDIAL

  Creixement total de la població: En 2030 se espera que un 85% de la població estarà en països desenvolupats i un 15% en menys desenvolupats.

  Urbanització: dodes globals i xifres: En la població urbana hi han 180.000 persones mes cada dia.

  Urbanització: Comparacions regionals: En 2020 la població urbana alcançara un 50% en els països en desenvolupament.  ResponElimina
 15. LA POBLACIÓ URBANA: DADES I XIFRES
  Cada dia n'hi ha més població, casi 180.000 persones en població urbana.
  S'espera que en els països en desenrotllament augmente el 50%.
  1/3 de la població mundial viu en barris misèria.

  ResponElimina
 16. Hi ha més de la mitat de gent que viu amb sols 2 dòlars.
  On més desarollament hi ha és en les ciutats.
  S'espera que en el 2030 la gent visca en les poblacions urbanes.

  ResponElimina
 17. L'autor ha eliminat aquest comentari.

  ResponElimina
 18. EL POBLAMENT URBÀ - DADES DEL BANC MUNDIAL
  En Espanya en el 2014 la població mundial esta en els països menys desarollats.
  La població mundial arribara a 11.000 milions a finals del segle XXI.
  En el 2030 s'espera que les persones visquen en les poblacions urbanes.

  ResponElimina